Jamiyatning tasdiqlangan biznes-rejalari

Biznes-reja 2020 asosiy parametrlari
       
Ko'rsatkichlar nomi O'lchov birligi Qiymatlar
1 Yengil avtomobil ishlab chiqarish hajmi ming, donada 280,0
2 Sotish hajmi ming, donada 300,0
3 eksport uchun ming, donada 37,5
4 Sof savdo mlrd, so'm 29 677,4
5 Sof foyda mlrd, so'm 1 514,1
6 Daromadga nisbatan rentabellik % 5,1%

Biznes-reja 2021 asosiy parametrlari
       
Ko'rsatkichlar nomi O'lchov birligi Qiymatlar
1 Yengil avtomobil ishlab chiqarish hajmi ming, donada 212,5
2 Sotish hajmi ming, donada 223,1
3 eksport uchun ming, donada 32,9
4 Sof savdo mlrd, so'm 22 854,3
5 Sof foyda mlrd, so'm 1 260,0
6 Daromadga nisbatan rentabellik % 5,5%

Biznes-reja 2022 asosiy parametrlari
       
Ko'rsatkichlar nomi O'lchov birligi Qiymatlar
1 Yengil avtomobil ishlab chiqarish hajmi ming, donada 340
2 Sotish hajmi ming, donada 351,2
3 eksport uchun ming, donada 60
4 Sof savdo mlrd, so'm 43702,482
5 Sof foyda mlrd, so'm 3495,15
6 Daromadga nisbatan rentabellik % 8%